online

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Home
PDF Drukuj

 

Witamy serdecznie!

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Obroki 140, 40-833 Katowice
Rejestr: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000107532 
Numer identyfikacji podatkowej: 634-012-86-30
Kapitał zakładowy: 37 152 400 zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Katowicach w ramach swojej podstawowej działalności statutowej świadczy od wielu lat usługi w następującym zakresie:

  • letnie i zimowe oczyszczanie dróg
  • odbiór i transport odpadów
  • utylizacja selektywna zbiórka i sortowanie odpadów
  • diagnostyka pojazdów samochodowych
  • usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych Spółka wykonuje własnym sprzętem specjalistycznym.

UWAGA !!!

W roku 2016 pilotażowo - dla nieruchomości jednorodzinnych - odbiór selektywnej zbiórki (papier, szkło, plastik, metal) odbywać będzie się dwa razy w miesiącu


Od 1.09.2016 roku Miasto Katowice wprowadziło w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieodpłatnie odbiór odpadów budowlanych (gruz)  dla mieszkańców.

Szczegóły zawarte są w linku: http://odpady.katowice.eu/odpady-budowlane-i-rozbiorkowe-gruz/

 

MPGK Katowice informuje, iż wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, uruchomiło od 19.09.2016 roku usługę wywozu papy i materiałów izolacyjnych (styropian/wełna mineralna) za pomocą worków BIG BAG. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w Dziale Obsługi Klienta pod numerami 3587611, 3587612, 3587685

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową » ofertą «.


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach Sp. z o.o. informuje,że osoby które złożyły deklaracje do Gminy i zostały objęte "gminnym systemem odbioru odpadów" wszelkie opłaty z tego tytułu winny uiszczać na indywidualne konto otrzymane z Urzędu Miasta Katowice.

 

Uprzejmie informujemy ,że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Katowice od dnia 5.05.2014 r odbierane będą od mieszkańców Katowic odpady wielkogabarytowe.

Odpady wielkogabarytowe odbierane będą :

- z nieruchomości jednorodzinnych raz na kwartał w systemie wystawek

- z nieruchomości wielorodzinnych dwa razy w miesiącu z określonych punktów w których mogą stać kontenery lub z wyznaczonych placyków gospodarczych.

 

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Harmonogramy wywozu”

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz cennikiem na usługi diagnostyczne.