ZMIANY W HARMONOGRAMACH W DZIELNICY LIGOTA I PANEWNIKI

23 czerwca 2017

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. dla części posesji zamieszkałych zlokalizowanych w dzielnicach Ligota i Panewniki ulegają zmianie harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych. Zaktualizowane terminy wywozu odpadów dostępne będą od poniedziałku 26.06.2017 r. w zakładce „Harmonogramy wywozu odpadów”. Dodatkowo, mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych oraz administratorzy budynków wielorodzinnych najpóźniej do końca czerwca br. otrzymają wydrukowane, papierowe wersje harmonogramów odbioru odpadów dla swoich posesji.
Za wszelkie utrudnienia z tego wynikające serdecznie przepraszamy.