Odbiór choinek

12 stycznia 2018

Uprzejmie informujemy, że odbiór choinek od mieszkańców naszego miasta odbywa się według poniższych zasad:

1. z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych:

– przy pierwszym terminie odbioru odpadów ulegających biodegradacji przypadającym w miesiącu lutym

zgodnie z harmonogramem

2. z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych:

– przy pierwszym terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych przypadającym w miesiącu lutym

zgodnie z harmonogramem, z miejsc wyznaczonych przez właściciela nieruchomości w uzgodnieniu

z przedsiębiorcą odbierającym odpady.

(podst. prawna – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2733 z 13 maja 2016 r.)