Przesunięcie utylizacji

25 lipca 2018

W związku z wypadającym w trzecią środę miesiąca sierpnia 2018 roku dniem wolnym od pracy termin niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych
i produktów leczniczych w instalacji MPGK Katowice Sp. z o.o. (Katowice, ul. Hutnicza 8) przesuwa się na dzień 29 sierpnia 2018 roku. Godziny, w których odbędzie się utylizacja pozostają bez zmian.