odbiór choinek

14 stycznia 2020

Uprzejmie informujemy, że odbiór choinek z posesji zamieszkałych realizowany jest do końca lutego w następujących terminach:

  1. dla posesji wielorodzinnych w dniach harmonogramowego odbioru odpadów wielkogabarytowych
  2. dla posesji jednorodzinnych w dniach harmonogramowego odbioru odpadów biodegradowalnych.

Poza wymienionymi terminami istnieje również możliwość przekazania choinek do jednego z czterech Gminnych Punktów Zbierania Odpadów, czynnych w dni robocze, od poniedziałku do soboty.