Utylizacja narkotyków i psychotropów

12 marca 2020

Utylizacja narkotyków i psychotropów przewidywana na 18.03.2020 nie odbędzie się.

O nowym terminie utylizacji Zakład poinformuje na stronie internetowej.