Informacje kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Obroki 140, 40-833 KATOWICE
REGON: 270135328 NIP: 634-012-86-30
BDO: 000003418
Konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Oddz. Regionalny KATOWICE 30105012141000000700004336
Rejestr: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , numer KRS 0000107532
Kapitał zakładowy: 56.780.600 zł

MPGK Sp. z o.o.

40-833 Katowice
ul. Obroki 140

Biuro Obsługi Klienta (Zlecenia, Umowy)

32/35 87 609
32/35 87 610
32/35 87 611
32/35 87 612

Poniedziałek: 7:00 – 15:00
wtorek: 7:00 – 15:00
środa: 7:00 – 15:00
czwartek: 7:00 – 16:30
piątek: 7:00 – 13:00

e-mail: umowy@mpgk.com.pl

Kasa czynna:

poniedziałek – środa : 7:00- 14:30
czwartek: 7:00 – 16:30
piątek: 7:00-12:45

Dział Fakturowania i Rozliczania Usług

32/35 87 616
32/35 87 660

Stacja Kontroli Pojazdów

32/35 87 619

Zakład Transportu Odpadów (Odpady Komunalne i BIO)

32/35 87 621
32/35 87 635
e-mail: transport@mpgk.com.pl

Zakład Transportu Odpadów (Selektywna Zbiórka)

32/35 87 607
32/35 87 606
e-mail: transport@mpgk.com.pl

Zakład Oczyszczania i Zimowego Utrzymania Dróg

Oczyszczanie maszynowe
ul.Obroki 140
32/35 87 658

Oczyszczanie ręczne
ul.Bankowa 10a
tel. 32/25 97 362

Sekretariat

32/35 87 657
kom. 604 466 842
kom. 883 341 491
fax: 32/35 87 661
email: info@mpgk.com.pl

Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów (RIPOK)

Milowicka 7A
40-312 Katowice
tel. 32/35 87 670

Zakład Utylizacji Odpadów

Hutnicza 8
40-241 Katowice
tel./fax: 32/ 255 44 99

Dojazd