OFERTA

Oczyszczanie ulic

Działalność w zakresie letniego i zimowego oczyszczania ulic i placów realizowana jest głównie na zlecenie Miasta Katowice na podstawie umowy zawartej w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego. Specjalistyczny sprzęt używany do utrzymania miasta Katowice w czystości to między innymi:

#1 kolejność odśnieżania

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

 • Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
 • Jezdnia posypana na całej długości

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

PO USTANIU OPADÓW ŚNIEGU:

 • luźny – 4 godz.
 • błoto pośniegowe -4 godz.

OD STWIERDZENIA WYSTĄPIENIA ZJAWISK:

 • gołoledź -2 godz.
 • szron – 2 godz.
 • szadź – 2 godz.

#2 kolejność odśnieżania

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

 • Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
 • Jezdnia posypana na:
  – skrzyżowaniach z drogami
  – skrzyżowaniach z koleją
  – zjazdach i podjazdach
  – przystankach autobusowych
  – innych miejscach ustalonych przez strony

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

PO USTANIU OPADÓW ŚNIEGU:

 • luźny – 6 godz.
 • błoto pośniegowe – 6 godz.

OD STWIERDZENIA WYSTĄPIENIA ZJAWISK:

 • gołoledź -3 godz.
 • szron – 3 godz.
 • szadź – 3 godz.

#3 kolejność odśnieżania

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

 • Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
 • Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

PO USTANIU OPADÓW ŚNIEGU:

 • luźny – 8 godz.
 • błoto pośniegowe – 8 godz.

OD STWIERDZENIA WYSTĄPIENIA ZJAWISK:

 • gołoledź – 5 godz.
 • szron – 5 godz.
 • szadź – 5 godz.

#4 kolejność odśnieżania

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

 • Jezdnia odśnieżona co najmniej na 1 pasie ruchu
 • Jezdnia odpłużona (bez użycia soli)
 • Miejsca śliskie posypane piaskiem.

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

PO USTANIU OPADÓW ŚNIEGU:
Umożliwia poruszanie się pojazdów osobowych z utrudnieniem do 48 godzin od ustania opadów.

OD STWIERDZENIA WYSTĄPIENIA ZJAWISK:

 • gołoledź – 8 godz.
 • szron – 8 godz.
 • szadź – 8 godz.