Wywóz odpadów

Wywóz

POJEMNIKI PÓŁPODZIEMNE DLA ZABUDOWY WIELOLOKALOWEJ

Informacja dla zarządców i administratorówWniosek na montaż pojemników

Wywóz odpadów odbywa się na podstawie umów zawartych z naszymi zleceniodawcami, którzy określają ilość i typ pojemników oraz częstotliwość odbioru.
Ponadto realizujemy jednorazowe zgłoszenia wywozu gruzu, odpadów wielkogabarytowych,
żużla, liści itp.

BIG BAG

BIG BAG o pojemności 1m3 na gruz i rupiecie
Idealny przy drobnych remontach

Odbierasz u nas BIG BAG, a kiedy jest pełny, dzwonisz, my odbieramy.
SZYBKO TANIO I PROFESJONALNIE TYLKO W MPGK KATOWICE

1 m3 BIG BAG na gruz cena netto – 140 zł + 8%Vat
1 m3 BIG BAG na rupiecie cena netto – 150 zł + 8%Vat

Kwalifikowanie Odpadów

Kontener rupieciowy

WR (5m³) lub KR (7m³)

Odpowiedni na odpady wielkogabarytowe (rupiecie), które z uwagi na swoje rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach do gromadzenia odpadów, pochodzące z gospodarstw domowych i innych podmiotów. Może zawierać sprzęt i artykuły wyposażenia mieszkań, w tym m.in :

 • meble
 • zużyte wykładziny
 • stolarka drzwiowa i okienna
 • folie plastikowe
 • opakowania po sprzętach domowych i materiałach budowlanych

Kontener gruzowy

WG (3,5m³) lub ZG (5m³)

Odpowiedni na odpady powstające w związku z pracami budowlanymi, rozbiórkami i przebudowami.
Może zawierać:

 • gruz betonowy
 • ceglany
 • usunięte tynki
 • materiały ceramiczne
 • płyty gipsowe
 • ziemia
 • kamienie
 • kruszywo
Nie wolno w nim umieszczać odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, takich jak :

 • papa i produkty smołowe
 • styropian
 • asfalt
 • materiały zawierające azbest

Unieszkodliwianie odpadów

Odbierane odpady unieszkodliwiane są we własnej kompostowni MPGK oraz na ekologicznych składowiskach w Katowicach i w okolicznych miastach. Z właścicielami bądź administratorami wysypisk wiążą nas wieloletnie umowy.

Selektywna zbiórka surowców wtórnych obejmuje makulaturę, szkło oraz plastik i puszki. Prowadzona jest w systemie pojemnikowym i workowym. Zebrane surowce wtórne dostarczane są do sortowni zlokalizowanej obok kompostowni, gdzie są powtórnie segregowane i oczyszczane przed ich odstawieniem do punktów skupu.

Prowadzimy także sprzedaż kompostu do rekultywacji terenów zielonych.

Prace sezonowe

Akcja lato – zima

Działalność w zakresie letniego i zimowego oczyszczania ulic i placów realizowana jest głównie na zlecenie miasta Katowice na podstawie umowy zawartej w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego. Do utrzymania Katowic w czystości wykorzystujemy specjalistyczny, odpowiedni do pory roku sprzęt.

I kolejność odśnieżania

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

 • Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
 • Jezdnia posypana na całej długości

Dopuszczalne odstępstwa od standardu od stwierdzenia wystąpienia zjawisk

 • luźny – 4 godz.
 • błoto pośniegowe -4 godz.
 • gołoledź -2 godz.
 • szron – 2 godz.
 • szadź – 2 godz.

II kolejność odśnieżania

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

 • Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
 • Jezdnia posypana na:
  • skrzyżowaniach z drogami
  • skrzyżowaniach z koleją
  • zjazdach i podjazdach
  • przystankach autobusowych
  • innych miejscach ustalonych przez strony

Dopuszczalne odstępstwa od standardu od stwierdzenia wystąpienia zjawisk

 • luźny – 6 godz.
 • błoto pośniegowe – 6 godzin
 • gołoledź – 3 godz.
 • szron – 3 godz.
 • szadź – 3 godz.

III kolejność odśnieżania

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

 • Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
 • Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu od stwierdzenia wystąpienia zjawisk

 • luźny – 8 godz.
 • błoto pośniegowe – 8 godzin
 • gołoledź – 5 godz.
 • szron – 5 godz.
 • szadź – 5 godz.

IV kolejność odśnieżania

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

 • Jezdnia odśnieżona co najmniej na 1 pasie ruchu
 • Jezdnia odpłużona (bez użycia soli)
 • Miejsca śliskie posypane piaskiem.

Dopuszczalne odstępstwa od standardu od stwierdzenia wystąpienia zjawisk

Umożliwia poruszanie się pojazdów osobowych z utrudnieniem do 48 godz. od ustania opadów

 • gołoledź – 8 godz.
 • lodowica – 8 godz.
 • szadź 8 godz.

Definicja pojęć

Gołoledź

Rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości do 1,0 mm na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na powierzchnię o ujemnej temperaturze, przy temperaturze powietrza ujemnej lub nieznacznie wyższej od 0°C, Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni i bardzo niski współczynnik oporu przeciw poślizgowi ( ok. 0.1 ). Gołoledź występuje wtedy, gdy zaistnieją równocześnie trzy następujące warunki:

Szron

Osad lodu na nawierzchni drogowej i przedmiotach, mający na ogół wygląd krystaliczny. Tworzy się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej w powietrzu, przy temperaturze poniżej 0°C.

Szadź

Osad lodu utworzony z ziarenek rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury ). gdy temperatura nawierzchni drogowej lub przedmiotów jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.

Lodowica

Oblodzenie, to rodzaj śliskości zimowej w wyniku utworzenia się pokrywy lodowej o grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopniałego śniegu, lodu lub opadu deszczu;. Lodowica występuje wtedy, gdy po gwałtownej odwilży lub opadzie deszczu, nad powierzchnią jezdni obniżyła się temperatura powietrza poniżej 0°C. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle różną grubość na całej powierzchni.

Błoto pośniegowe

Topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po posypaniu jej środkami chemicznymi.

Stacja diagnostyczna

Dysponujemy nowoczesną stacją diagnostyczną uprawnioną do wykonywania obowiązkowych przeglądów rejestracyjnych samochodów wszystkich typów i marek, przyczep, naczep oraz ciągników rolniczych a także do badania pojazdów zasilanych gazem.
Ponadto posiadamy własną bazę techniczną wyposażoną w zaplecze warsztatowe napraw samochodów, stację paliw, lakiernię i myjnię samochodową.
Niezawodny sprzęt, nowoczesny obiekt, wykwalifikowana kadra pracownicza, dogodny dojazd, sprawna i szybka obsługa czeka na Ciebie.

Obsługiwane rodzaje pojazdów

 • motocykle
 • motorowery
 • samochody osobowe
 • samochody ciężarowe
 • ciągniki rolnicze
 • autobusy
 • przyczepy i naczepy ciężarowe
 • taxi
 • pojazdy uprzywilejowane
 • pojazdy przewożące materiały niebezpieczne
 • pojazdy przeznaczone do nauki jazdy
 • pojazdy z napędem 4×4

Wykonywane typy przeglądów

 • rejestracyjne
 • samochodów sprowadzonych z zagranicy
 • powypadkowe
 • samochodów z instalacją gazową
 • dla ubezpieczycieli
 • haka
 • do Nauki Jazdy
 • taksówek
 • po zmianach konstrukcyjnych
 • dodatkowe
 • przekwalifikowanie samochodów

Inne usługi

 • sprawdzenie stanu technicznego pojazdu na życzenie klienta
 • ocena stanu amortyzatorów
 • wykrywanie luzów zawieszenia
 • wykrywanie źródeł stuków, hałasu
 • sprawdzenie, ustawienie świateł
 • nabijamy numery nadwozi / podwozia
 • wykonanie tabliczki znamionowej pojazdu
 • odczyt parametrów złącza EOBD
 • sprawdzenie emisji spalin

Od poniedziałku do piątku: 7:00 – 19:00
w soboty: 7:00 – 13:00
Obroki 140, Katowice
tel: 32/35 87 619

CENNIK USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH (ceny brutto)

W celu lepszej obsługi klientów usługi związane z geometrią kół oraz obsługą klimatyzacji świadczymy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu 32/ 35 87 619
 • Pomiary i regulacje geometrii kół
  • samochód osobowy kompleksowe pomiary – 30 zł
  • samochód osobowy – pomiar i regulacja osi 1 – od 50 zł
  • samochód osobowy – pomiar i regulacja oś 1 i 2 – od 80 zł
  • samochód ciężarowy – pomiar i regulacja – od 80 zł
  • autobus – pomiar i regulacja – od 125 zł
 • Specjalistyczne pomiary deformacji ramy samochodu – 195zł
 • Obsługa klimatyzacji samochodowej (w tym: wymiana czynnika – uzupełnienie do 250g gratis, wymiana oleju, odgrzybianie) – 120 zł
 • Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu na życzenie klienta (np. przed zakupem) (ocena stanu zawieszenia, amortyzatorów, skuteczności hamulców, stanu układu kierowniczego, układu wydechowego, emisji spalin, świateł, grubości lakieru, wydruk historii krajowej pojazdu z CEPiK) – 50 zł
 • odczyt parametrów z złącza EOBD – 30-50 zł
 • sprawdzenie stanu zawieszenia – 20 zł

Wysokość opłat za usługi zagospodarowania odpadów w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK SP. z o.o. w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A

*CENA BRUTTO= Cena netto + 8 % VAT
**Wymogi jakościowe Pre – RDF:
kaloryczność > 18 MJ/KG
wilgotność < 25%
chlor <1%
siarka < 0,7 %
1. prowadzący instalację zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia odpadów z uwagi na brak wolnych mocy przerobowych instalcji
2. prowadzący instalację dokonuje aktualizacji cennika co 3 miesiące
3. upoważnia się Kierownika Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów do ustalania innych niż wymienionych w cenniku opłat (wyższych) w przypadku:
– niezgodności rodzaju odpadu z deklaracją dostawcy