Informacja o pojemnikach półpodziemnych

Uwaga właściciele/zarządcy mieszkalnych budynków wielorodzinnych!
Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość bezpłatnego wyposażenia nieruchomości wielolokalowych w półpodziemne pojemniki na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane.

Szczegółowe informacje – tutaj
Pobierz wniosek na montaż pojemników półpodziemnych – tutaj