ZAMÓWIENIA

Przetargi MPGK Sp. z o.o.

Postępowanie PN.4.2017

Dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane i segregowane do siedziby MPGK Sp. z o.o. w Katowicach przy ulicy Obroki 140

Ogłoszenie

Specyfikacja

Załącznik nr: 1

Załącznik nr: 2

Załącznik nr: 3

Załącznik nr: 4

Załącznik nr: 4.1

Załącznik nr: 5

Załącznik nr: 5.1

Załącznik nr: 6

Załącznik nr: 7

Regulamin