ZAMÓWIENIA

Przetargi MPGK Sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony ZP/19/2016

Dostawa fabrycznie nowych pojemników z polietylenu (o pojemności 120 l i 240 l) na odpady komunalne zmieszane

Pobierz Ogłoszenie w PDF

Specyfikacja do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przeterg nieograniczony ZP/9/2017

Dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane do siedziby MPGK Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Obroki 140

Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik - 1
Załącznik - 2 
Załącznik - 3 
Załącznik - 4 
Załącznik - 4.1 
Załącznik- 5

Regulamin