ZAMÓWIENIA

Przetargi MPGK Sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony ZP/19/2016

Dostawa fabrycznie nowych pojemników z polietylenu (o pojemności 120 l i 240 l) na odpady komunalne zmieszane

Pobierz Ogłoszenie w PDF

Specyfikacja do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Regulamin